2019

 •  
 • Číslo
 • Dátum
 • Dodávateľ
 • Názov zmluvy

 • pdf
 • Z 2019
 • 22. 01. 2019
 • Enviromentálny fond
 • Dodatok č.1360/16/30-D1 k Zmluve o poskytnutí prostriedkov z Recyklačného fondu č. 1360/16/30 zo dňa 31.8.2016

 • pdf
 • Z 2019
 • 21. 01. 2019
 • Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
 • Dodatok č. 1 k dohode č. 18/41/052/420 zo dňa 27.11.2018 o zabezpečení podmienok na vykonávanie AČ formou menších obecných služieb pre obec

 • pdf
 • Z 2019
 • 17. 01. 2019
 • Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Košice
 • Dohoda č. 19/41/012/8 uzatvorená podľa §12 ods 3 písm. b) bod 4., resp. bod 5 zákona č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

 • pdf
 • Z 2019
 • 10. 01. 2019
 • VSE, a.s., Košice
 • Dodatok K Zmluve o dodávke elektriny

 • pdf
 • Z 2019
 • 04. 01. 2019
 • Vojtech Antoňak
 • Zmluva o nájme HM č. 1/2019 Malá Vieska,

 • pdf
 • Z 2019
 • 04. 01. 2019
 • Mediinvest Consulting, s.r.o.
 • Zmluva o poskytovaní služieb

 • pdf
 • Z 2019
 • 03. 01. 2019
 • VVS, a.s., Košice
 • Zmluva o zriadení vecného bremena

 • pdf
 • Z 2019
 • 03. 01. 2019
 • Energie2, a.s.
 • Dodatokv č.3 k zmluve o združenej dodávke elektriny