Úvod    Prípojky inžinierskych sietí na uliciach Poľná, Záhradná a Púpavová

Prípojky inžinierskych sietí na uliciach Poľná, Záhradná a Púpavová

Informácia pre vlastníkov nehnuteľností na uvedených uliciach.

V súvislosti s plánovanou výstavbou miestnych komunikácií na uliciach Poľná, Záhradná a Púpavová v tomto roku, žiadame vlastníkov nehnuteľností na uvedených uliciach, aby si do 30. júna 2018 zrealizovali prípojky potrebných inžinierskych sieti (plyn, voda, kanál, elektrina).

Po vybudovaní asfaltového povrchu obec počas záručnej doby povrchu komunikácií, t.j. 5 rokov, nepovolí realizáciu prípojok prekopávkou komunikácií.

O postupe pri podávaní žiadostí pre jednotlivé prípojky sa môžete informovať na Obecnom úrade.