Úvod    Samospráva obce    Komisie pri zastupiteľstve

Komisie pri zastupiteľstve

1. Komisia na ochranu verejného záujmu a na prešetrovanie sťažností

predseda : Filip Gaľa, Mgr. /NOVA/
členovia:

Mária Štofková /KDH/
Roman Keruľ, Ing. /TIP/
Peter Kaľavský, Ing., PhD. /SDKÚ-DS/
Ján Ďurďák /SNS/

 

2. Komisia sociálna, pre rozvoj vzdelávania, kultúry a športu

predseda : Mária Štofková
členovia:

Peter Kaľavský, Ing., PhD.
Petra Liščinská, Mgr. /ZŠ/
Jozef Rožňovjak /Žijem hudbou/
Mariana Redajová /Karička/
Agáta Trefová /Farnosť/
Jaroslav Sucharda /šport/

 

3. Komisia finančná, legislatívna a pre správu obecného majetku

predseda: Gabriel Tréfa, Ing., PhD.
členovia:

Zuzana Tresová, Ing.
Ladislav Popovič, Ing.
Mária Daňková
Peter Zahumenský, Ing.
Gabriela Dančeková, Ing.
Terézia Orosová

4. Komisia výstavby, územného plánovania a životného prostredia

predseda: Marek Hreščák
členovia:

Jana Juhásová
Silvia Szaboóvá, RNDr. /SOSNA/
Ján Sučko, Ing.
Ján Nigut
Ján Dzurdženík, Mgr.
Milan Kaleja

 

5. Komisia na ochranu verejného poriadku, bytová a služieb

predseda: Roman Keruľ, Ing.
členovia:

Ján Ďurďák
Adrián Fecko
Jana Trefová /OcÚ/
Marcel Onderko /
Stanislav Smolko, Mgr.