Úvod    Výstavba miestnych komunikácií a chodníkov - dopravné obmedzenia

Výstavba miestnych komunikácií a chodníkov - dopravné obmedzenia

Počas výstavby bude na dotknutých komunikáciách obmedzený vjazd a premávka vozidiel a chodcov.

Vážení občania,

upozorňujeme Vás, že na uliciach Prešovská, Hlavná, Záhradná, Púpavová a Poľná prebieha výstavba miestnych komunikácií a chodníkov.

Počas výstavby bude na uvedených uliciach obmedzený vjazd a premávka vozidiel a chodcov.

Vyzývame vlastníkov motorových vozidiel, aby tieto neparkovali na uliciach na ktorých prebieha výstavba. V prípade, že vozidlá budú tvoriť prekážku pri výstavbe budú odtiahnuté na náklady užívateľa.

Žiadame Vás o ohľaduplnosť a vzájomnú spoluprácu.

Za vzniknuté obmedzenia počas výstavby sa ospravedlňujeme.